A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: models/CartModel.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/models/CartModel.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/views/layout/cart.php
Line: 6
Function: get

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/views/product/detail.php
Line: 76
Function: view

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/controllers/E_academy.php
Line: 313
Function: view

File: /home/ggjuutgq/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once

ตระกร้าสินค้าของคุณ

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: layout/cart.php

Line Number: 20

Backtrace:

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/views/layout/cart.php
Line: 20
Function: _error_handler

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/views/product/detail.php
Line: 76
Function: view

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/controllers/E_academy.php
Line: 313
Function: view

File: /home/ggjuutgq/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once

ไม่พบสินค้าในตะกร้า

Professional Modern Leadership ผู้นำมืออาชีพยุคใหม่

PRODUCT CODE : E-MG003

CUSTOMER VIEWS : 1,627

ประเภทหลักสูตร: Management

เรียนหลักสูตรนี้ฟรี

   สั่งซื้อหลักสูตรออนไลน์

เนื้อหาบรรยาย 
ถ้าท่านต้องการพัฒนาทักษะผู้นำดังต่อไปนี้
    สร้างและพัฒนาคุณภาพทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (ได้ใจ&ได้งาน) ที่เก่งทั้ง IQ & EQ ปรับตัวและรับมือได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก ภายใน สามารถจัดทักษะทีม เข้าใจความแตกต่าง เสริมจุดแข็ง ลดจุดด้อย เพื่อนำทีมสู่ความเป็นเลิศ 

    เรียนรู้ แนวคิด ขั้นตอนสร้างทีมที่สำเร็จของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกาบริหารของท่าน 

 • 7 Effective Leadership 
 • ลักษณะทีมงานที่มีคุณภาพและการสร้างทีมงานสู่จุดสูงสุด (บันไดสี่ขั้นสู่สุดยอดผู้นำทีม) 
 • คุณสมบัติสำคัญของผู้นำระดับโลก ( Case Study) 
 • ทักษะและบทบาทที่สำคัญของผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ 
  - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (กับ Generation เก่าและใหม่) 
  - สร้างขวัญและกำลังใจ จิตสำนึกแห่งความเชื่อมั่นในทีมงาน 
  - ผู้นำกับการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (หมวก 6 ใบ)
  - การสร้าง EQ กับผู้นำ 
  -  การบริหารจัดการความขัดแย้งในทีม 
 • เทคนิคการนำทีมสู่ความเป็นเลิศ 
 

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
 
 
 

ผลงานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางส่วน) : 2544 - ปัจจุบัน

 
 
 

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

- กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

งานอบรมและ งานพิเศษทางวิชาการ (บางส่วน) :

 
 
 

1. นักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM.90.5 รายการมุมสะท้อน

2. วิทยากรรับเชิญประจำรายการคนในข่าว (ASTV)

3. วิทยากรประจำรายการคมชัดลึก, วิทยุ BBC, วิทยุจุฬา

4. ผู้อภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิชาการร่วมกับ สโมสรโรตารี และ สโมสรไลออนส์ แห่งประเทศไทย

5. วิทยากรอบรมผู้นำชุมชน หลักสูตร “ผู้นำชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” ให้กับ สำนักงานเขตดุสิต กทม.

6. วิทยากรอบรม ผู้บริหารระดับกลางจำนวน 100 คน หลักสูตร “กลยุทธ์ในการบริหารตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล อิเร็คตริค คอมพานี (IBC)

7. วิทยากรอบรม ผู้ปฏิบัติงานระดับ 7 – 9 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8. วิทยากรอบรมข้าราชการสำนักงบประมาณแห่งชาติ

9. วิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เพื่ออบรมนักธุรกิจภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ หลักสูตร “จิตวิทยาในการเป็นนักธุรกิจที่ดีมีคุณภาพ”

 

วิทยากรและที่ปรึกษาประจำหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และเอกชน (บางส่วน) :

 
 
 

รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร, กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ, กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สำนักงานสลากกินแบ่ง, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย, ปตท., EXXON MOBIL (ESSO), การบินไทย, ซีพี, สหพัฒนพิบูลย์, เซ็นทรัลพัฒนา, TOYOTA, HONDA, ISUZU, VOLVO, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, AIS, DTAC, สำนักพิมพ์มติชน, Nation, AIA, เมืองไทย ลิสซิ่ง, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, ยามาดะสมบูรณ์, ไทยเบเวอร์เรจแคน, Counter Service, Happyland Group, Biopharm, Minebea, Nitrochemical, Sun Valley (Cargill), TPIPL, Dantherm Filtration, SB-Furniture, Global Wireless, สถาบันบอสตันเน็ทเวิร์ค ฯลฯ

 

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: product/detail.php

Line Number: 597

Backtrace:

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/views/product/detail.php
Line: 597
Function: _error_handler

File: /home/ggjuutgq/public_html/application/controllers/E_academy.php
Line: 313
Function: view

File: /home/ggjuutgq/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once